Ανακοίνωση για το μάθημα "Αρχές Οικονομικής Σκέψης"

Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα "Αρχές Οικονομικής Σκέψης" να επικοινωνήσουν με το διδάσκοντα  κ. Πασχαλούδη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email dim@ihu.gr  (Θα αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email). Από τη Γραμματεία