Ανακοίνωση για την τηλεκπαίδευση

Επίκειται ανακοίνωση του Τμήματος σχετικά με τη διενέργεια μαθημάτων τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom. Εντός των επομένων ημερών θα ανακοινωθεί ο τρόπος πραγματοποίησης. Οι ώρες της τηλε-εκπαίδευσης θα είναι ίδιες με τις ώρες που έχουν ανακοινωθεί από την αρχή του εξαμήνου και αφορούσαν τον συνηθισμένο τρόπο εκπαίδευσης  . Παρακαλώ να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του Τμήματος καθημερινά

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Νικόλαος Γιοβάνης