Παράταση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των ΑΕΙ έως 10.4.2020.

Σας  ενημερώνουμε ότι  εκδόθηκε ΚΥΑ στις 21-3-2020, η οποία επισυνάπτετα, σχετικά με την παράταση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των ΑΕΙ έως 10.4.2020.Στην ως άνω απαγόρευση έχουν συμπεριληφθεί οι εστίες από 25.3.2020, ενώ ορίζεται ρητά και η προσωρινή απαγόρευση της πρακτικής άσκησης φοιτητών σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, όπως είχε διευκρινίσει και με πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας,  προς ενημέρωση όλων των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.  Από τη ΓραμματείαΕκ μέρους του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος κ. Αθανάσιου Καΐση, Ομότιμου Καθηγητή Νομικής ΑΠΘ