Τρόπος Λειτουργίας της Γραμματείας μετά τα μέτρα κατά του covid-19

Για το διάστημα της αναστολής λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι αιτούνται διάφορες βεβαιώσεις και έγγραφα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο info@ba.ihu.gr ή στο fax 2321049165 τις αιτήσεις τους  και θα αποστέλλονται ανάλογα τα ζητούμενα έγγραφα. Τηλ επικοινωνίας: 2321049135                                                                        Από τη Γραμματεία