Εργαστήριο ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τριτης 2.00 - 3.00

  • Το εργαστήριο των Βάσεων Δεδομένων της Τρίτης 2.00 - 4.00 δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο 3 Μαρτίου 2020 διότι το προηγούμενο εργαστήριο ήταν 2ωρης διάρκειας.
  • Το εργαστήριο θα προαγματοποιηθεί κανονικά την Τρίτη 10 Μαρτίου, θα είναι 2ωρης διάρκειας.
  • Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται για εργασία θα πρέπει να δηλώσουν στο εργασήτριο της 10ης Μαρτίου τις ομάδες εργασίας (μέχρι 3 άτομα)