Ανακοίνωση απόφασης Γ.Σ. για τις πτυχιακές εργασίες Εαρινού Εξαμήνου 2019-20

Η Γ.Σ. του τμήματος που διενεργήθηκε στις 20-2-2020, αποφάσισε την ανάληψη των πτυχιακών εργασιών σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο

Ο  Πρόεδρος του Τμήματος

Γιοβάνης Νικόλαος

 

Συνημμένα: