Ανακοίνωση μαθήματος Εργαστηρίου Ηλεκτρονικες Επιχειρήσεις ημέρας Παρασκευής

Το εργαστήριο Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις ημέρας Παρασκευής και ώρας 11:00-13:00 θα πραγματοποιείται στις 9:00-11:00.