Ανακοίνωση δήλωσης εργαστηρίων των φοιτητών του προγραμματος σπουδών "Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε." (Αφορά τους φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο ίσο και μεγαλύτερο του 4ου)