Οδηγίες για την διαδικασία αναγνώρισης μαθημάτων άλλου Τμήματος 2019-2020