Ανακοίνωση για το μάθημα "Διοίκηση Προμηθειών"

H παρουσίαση των εργασίων του μαθήματος "Διοίκηση Προμηθειών" θα γίνει την Δευτέρα 13.01.20 και ώρα 14:00