Ανακοίνωση μαθήματος "Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα και τον Ψηφιακό Κόσμο"

Η παρουσίαση των εργασιών των Τμημάτων Τετάρτης 9:00-10:00 και 10:00-11:00 θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου και ώρα 9:00.

Η παρουσίαση των εργασιών όλων των Τμημάτων Παρασκευής θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου και ώρα 10:00.