Ανακοίνωση μαθήματος “Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα και τον Ψηφιακό Κόσμο”

Η διάλεξη του μαθήματος “Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα και τον Ψηφιακό Κόσμο” η οποία είναι προγραμματισμένα για την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 δεν θα παραγματοποιηθεί λόγω απουσίας του διδάσκοντα.