Ανακοίνωση μαθήματος “Διεθνές Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ”

Η Άσκηση Πράξη του μαθήματος “Διεθνές Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ” η οποία είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 δεν θα παραγματοποιηθεί λόγω απουσίας του διδάσκοντα.