Αναβολή Εργαστηρίου "Πληροφοριακά Συστήματα" Τετάρτης 4/12/2019 και ώρα 12:00 - 2:00

Το εργαστήριο του μαθήματος “Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης”  δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4/12/2019 και ώρα 12:00 - 14:00