Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης.

Συνημμένα: