Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης.

Συνημμένα: