Ανακοίνωση μαθήματος <<Διοίκηση Καινοτομίας και Τεχνολογίας>>

Το μάθημα <<Διοίκηση Καινοτομίας και Τεχνολογίας>>  θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη 11:15 - 14:00 και Πέμπτη 9:15-11:00

 

Η Καθηγήτρια

Τσουρελα Μαρία