Αναβολή μαθημάτων "Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θ" και "Χρηματοοικονομική Θ"

  Τα  μαθήματα  "Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία" και "Χρηματοοικονομική Θεωρία" που είναι προγραμματισμένα για την Δευτέρα 4-11-2019 αναβάλλονται λόγω κωλύματος . Η αντικατάσταση των συγκεκριμένων εισηγήσεων θα ορισθεί με νέα ανακοίνωση.