Ανακοίνωση για απαλλαγή από τα μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας (Αφορά τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"

Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων   μπορούν να απαλλαγούν από τα μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας προσκομίζοντας στη Γραμματεία Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ή άλλο αντίστοιχο δίπλωμα αναγνωρισμένο από το Α.Σ.Ε.Π. ως εξής: α) επιπέδου Β2 (τουλάχιστον) για το μάθημα Αγγλικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, και β) επιπέδου Γ2 για το μάθημα Αγγλικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ και συμπληρώνοντας τη συνημμένη αίτηση. Από τη Γραμματεία

Συνημμένα: