Ανακοίνωση μαθήματος "Διοίκηση Προμηθειών"

Η διάλεξη του μαθήματος “Διοίκηση Προμηθειών” η οποία είναι προγραμματισμένη για σήμερα Δευτέρα 21  Οκτωβρίου 2019 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω λόγω κωλύματος της διδάσκουσας. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει σε συνεννόηση με τους φοιτητές. Η ΔιδάσκουσαΑ. Καρακίτσιου