Ενημέρωση των φοιτητών του 5ου εξαμήνου για τις κατευθύνσεις

  • Η ενημέρωση των φοιτητών του 5ου εξαμήνου για τις κατευθύνσεις θα γίνει την Τετάρτη 23-10-2019  και ώρα 17:00 στο αμφιθέατρο 2.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Νικόλαος Γιοβάνης