Ανακοίνωση Δήλωση Κατεύθυνσης Ε εξαμήνου

Όσοι φοιτητές του Ε εξαμήνου δεν έχουν δηλώσει κατεύθυνση, να απευθυνθούν στη Γραμματεία προκειμένου να επιτύχουν την εν λόγω δήλωση