Ανακοίνωση μαθήματος "Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα και τον Ψηφιακό Κόσμο (ΑΠ)"

Τα μαθήματα “Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα και τον Ψηφιακό Κόσμο (ΑΠ)” τα οποία είναι προγραμματισμένα για την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 (ώρες 17:00-18:00 και 18:00-19:00, στο εργαστήριο 15) δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω απουσίας του διδάσκοντα.