Επιπλέον Τμήμα <<Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Εργαστήριο Γ εξαμήνου>>

Οι σπουδαστές του επιπλέον Τμήματος <<Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Εργαστήριο Γ εξαμήνου >> εγγράφονται στο σχετικό μάθημα το οποίο θα διενεργείται στο Εργαστήριο 14 (Απέναντι απο το 15) ημέρα Τετάρτη 12:15-14:00