Συχνές Ερωτήσεις φοιτούντων με το παλιό πρόγραμμα σπουδών (ΤΕΙ)

Περιγραφή: https://www.ihu.edu.gr/images/logos/IHU_logo_black_gr.jpg

 

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Τι γίνεται με τους φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας μετά την ένταξή του στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.);

Σύμφωνα με το Άρθρο 11 παράγραφος 1 του Ν. 4610, οι εγγεγραμμένοι φοιτητές των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του νόμου δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες από το πρόγραμμα σπουδών υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα όσα προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 5 του ίδιου άρθρου.

Επομένως, όσοι φοιτητές εισήχθησαν στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας μέχρι και το ακαδ. έτος 2018-2019 και δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες από το πρόγραμμα σπουδών υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου γίνονται πλέον φοιτητές του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Οι επόμενες ερωτήσεις απαντούν λεπτομερώς πώς θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και τι δυνατότητες έχουν ως προς τη λήψη πτυχίου. 

 

2. Τι πρέπει να κάνω εγώ για να ενταχθώ στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.;

Τίποτα.  Η ένταξη των φοιτητών γίνεται αυτοδίκαια στα Τμήματα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Δηλαδή οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας εντάσσονται αυτοδίκαια, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από μέρους τους, στο διάδοχο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

 

3. Τι αλλάζει, επομένως, για τους φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας με την σύσταση του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και την ένταξή τους σε αυτό;

Πρακτικά δεν αλλάζει κάτι, εκτός από την προαιρετική δυνατότητα που έχουν όσοι φοιτητές ολοκληρώσουν τις σπουδές τους ως το 12ο εξάμηνο να αποκτήσουν το πτυχίο Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε., αντί για το πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό δίνονται στις επόμενες ερωτήσεις.

Επίσης, καθώς το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας θα παύσει να υποστηρίζεται διδακτικά και εξεταστικά μετά από εύλογο χρονικό διάστημα (αυτό δεν μπορεί να προσδιοριστεί στην παρούσα στιγμή), συνιστούμε στους φοιτητές του Τμήματος να επισπεύσουν την ολοκλήρωση των σπουδών τους για τη δική τους διευκόλυνση και καλύτερη υποστήριξη.

 

4. Ως υφιστάμενος φοιτητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας, εγώ ποιο πρόγραμμα σπουδών θα παρακολουθήσω;

Σύμφωνα με το Άρθρο 11 παράγραφος 2 του Ν. 4610, οι φοιτητές των πρώην Τ.Ε.Ι. συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι.

Επομένως, οι υφιστάμενοι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας θα συνεχίσουν και θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τον υφιστάμενο κανονισμό σπουδών, για να ολοκληρώσει τις σπουδές του και να αποφοιτήσει ένας φοιτητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας θα πρέπει: α)  να περάσει 39 τουλάχιστον μαθήματα (35 υποχρεωτικά και 4 επιλογής υποχρεωτικά) του προγράμματος σπουδών και να συλλέξει συνολικά 210 διδακτικές μονάδες, και β) να ολοκληρώσει με επιτυχία την πτυχιακή του εργασία και την πρακτική άσκηση και να συλλέξει συνολικά 30 επιπλέον διδακτικές μονάδες.

 

Β. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

5. Θα υπάρχουν κοινά μαθήματα μεταξύ του προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας και του προγράμματος του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.;

Όχι.

Όσοι φοιτητές εισήχθησαν στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας μέχρι και το ακαδ. έτος 2018-2019 θα παρακολουθήσουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους αποκλειστικά τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας.

Αντίθετα, οι νέοι φοιτητές που θα εισαχθούν στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. από το ακαδ. έτος 2019-2020 θα παρακολουθήσουν αποκλειστικά τα μαθήματα του Νέου Προγράμματος Σπουδών.

Διευκρινίζεται ότι ακόμη και αν ένα μάθημα έχει τον ίδιο ακριβώς τίτλο στα δύο προγράμματα σπουδών του Τμήματος, δηλαδή στα προγράμματα σπουδών του Τ.Ε.Ι. και του ΔΙ.ΠΑ.Ε., η διεξαγωγή και το περιεχόμενο του μαθήματος θα είναι διαφορετικά, όπως και η διαδικασία των εξετάσεων.

 

6. Μέχρι πότε θα διδάσκονται τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας;

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας θα διδαχτούν ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ, ώστε οι υφιστάμενοι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας να μπορέσουν να τα παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν στις εξετάσεις αυτών των μαθημάτων.

Βάσει αυτού,

 • τα μαθήματα των Γ’ και Δ’ εξαμήνων θα διδαχτούν στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.   
 • τα μαθήματα των Ε’ και ΣΤ’ εξαμήνων θα διδαχτούν στα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020 και 2020-2021.
 • τα μαθήματα του Ζ’ εξαμήνου θα διδαχτούν στα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022.

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΔΑΧΤΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ. Τη σχετική απόφαση θα λάβει σε μελλοντική στιγμή η Συνέλευση του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις εκάστοτε συνθήκες που διαμορφώνονται, τις δυνατότητες του Τμήματος και τις ρυθμίσεις του Κανονισμού του Ιδρύματος, τις Εγκυκλίους και τις Υπουργικές Αποφάσεις και την κείμενη νομοθεσία.   

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΑΥΤΑ ΘΑ ΔΙΔΑΧΤΟΥΝ ΣΤΟ ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ, δηλαδή σύμφωνα με ό,τι αναφέρθηκε στην παραπάνω παράγραφο.  

 

7. Μέχρι πότε θα διδάσκονται τα εργαστηριακά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας;

Γενικά ισχύει η απάντηση που δόθηκε στην προηγούμενη ερώτηση για τη διδασκαλία των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Ωστόσο, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά την παρακολούθηση και τη συμμετοχή στις εξετάσεις των εργαστηρίων για τους εξής λόγους:

Α) Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (συγκεκριμένα, η παρακολούθηση του 80% τουλάχιστον της εργαστηριακής διδασκαλίας). 

Β) ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ.

Επομένως, συνιστάται στους φοιτητές του Τμήματος να παρακολουθήσουν τη διδασκαλία του εργαστηριακού σκέλους των μαθημάτων για όσο διάστημα αυτά προσφέρονται. Ειδικότερα:

 • τα εργαστήρια των Γ’ και Δ’ εξαμήνων θα προσφερθούν στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.   
 • τα εργαστήρια των Ε’ και ΣΤ’ εξαμήνων θα προσφερθούν στα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020 και 2020-2021.
 • τα εργαστήρια του Ζ’  εξαμήνου θα προσφερθούν στα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022.

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ερώτηση, η διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ. Ωστόσο, τη σχετική απόφαση θα λάβει σε μελλοντική στιγμή η Συνέλευση του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων.

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΑΥΤΑ ΘΑ ΔΙΔΑΧΤΟΥΝ ΣΤΟ ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ, δηλαδή σύμφωνα με ό,τι αναφέρθηκε στην παραπάνω παράγραφο.  

 

8. Είμαι φοιτητής στο Γ’ εξάμηνο. Τι γίνεται αν δεν περάσω ένα (θεωρητικό) μάθημα του Γ’ ή του Δ’ εξαμήνου στην τακτική ή την επαναληπτική εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020;

Οι εξετάσεις στα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας θα συνεχίσουν να προσφέρονται για αρκετά χρόνια ακόμη (άγνωστο για πόσα αυτήν την στιγμή). Οι φοιτητές θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων. Ωστόσο, η διδασκαλία των μαθημάτων θα παύσει, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ερώτηση 6. θα διδάσκονται κάθε έτος, αλλά σύμφωνα με όσα λέγονται στην προηγούμενη ερώτηση.

 

9. Είμαι φοιτητής στο Γ’ εξάμηνο. Τι γίνεται αν δεν περάσω το εργαστηριακό σκέλος ενός μαθήματος του Γ’ ή του Δ’ εξαμήνου;

Οι εξετάσεις στα εργαστηριακά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας θα συνεχίσουν να προσφέρονται για αρκετά χρόνια ακόμη (άγνωστο για πόσα αυτήν την στιγμή). Ωστόσο, η ιδιαιτερότητα με τη συμμετοχή στις εξετάσεις του εργαστηριακού σκέλους των μαθημάτων είναι ότι ο φοιτητής πρέπει να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τη διδασκαλία του εργαστηρίου. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την απάντηση στην ερώτηση 7.   

Εφόσον έχεις παρακολουθήσει τη διδασκαλία του εργαστηρίου, τότε μπορείς να συμμετάσχεις στις εξετάσεις του εργαστηριακού σκέλους του μαθήματος και σε επόμενες περιόδους.

 

10. Είμαι φοιτητής επί πτυχίω, αλλά δεν έχω παρακολουθήσει και δεν έχω περάσει το εργαστηριακό σκέλος ορισμένων μαθημάτων. Τι πρέπει να κάνω σε αυτήν την περίπτωση; 

Άμεση προτεραιότητα είναι να δηλώσεις και να παρακολουθήσεις τη διδασκαλία του εργαστηριακού σκέλους όσων μαθημάτων δεν έχεις ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς, για όσο διάστημα αυτά προσφέρονται. Ειδικότερα:

 • τα εργαστήρια των Γ’ και Δ’ εξαμήνων θα προσφερθούν στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.   
 • τα εργαστήρια των Γ’ και Δ’ εξαμήνων θα προσφερθούν στα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020 και 2020-2021.
 • τα εργαστήρια του Ζ’  εξαμήνου θα προσφερθούν στα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022.

Αφού διασφαλίσεις την επιτυχή παρακολούθηση του εργαστηριακού σκέλους των μαθημάτων, στη συνέχεια μπορείς να λάβεις μέρος στις εξετάσεις τους, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ερώτηση 9. 

 

11. Δεν έχω παρακολουθήσει τα εργαστήρια των Α’ και Β’ εξαμήνων. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση; 

Ειδικά τα εργαστήρια των μαθημάτων του Α’ και του Β’ εξαμήνου (όχι όμως και το θεωρητικό σκέλος των μαθημάτων) θα προσφερθούν για παρακολούθηση στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 κατ’ εξαίρεση.

Άμεση προτεραιότητα είναι να δηλώσεις και να παρακολουθήσεις τη διδασκαλία του εργαστηριακού σκέλους των μαθημάτων του Α’ και του Β’ εξαμήνου μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ώστε να έχεις τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις των εργαστηρίων των μαθημάτων αυτών.

 

12. Υπάρχει μια γενική οδηγία πως να δηλώσει τα εργαστήρια ένας φοιτητής που δεν έχει παρακολουθήσει επιτυχώς εργαστηριακά μαθήματα περασμένων εξαμήνων;

Οι φοιτητές μπορούν να ακολουθήσουν την εξής γενική οδηγία:

 • Όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει ολοκληρωμένα/ επιτυχώς εργαστήρια των Α’ και Β’ εξαμήνων, πρέπει να τα δηλώσουν στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, γιατί δεν είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσουν να προσφέρονται προς παρακολούθηση και στο μέλλον.    
 • Όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει ολοκληρωμένα/ επιτυχώς εργαστήρια των Γ’ και Δ’ εξαμήνων, πρέπει να τα δηλώσουν στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, γιατί δεν είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσουν να προσφέρονται προς παρακολούθηση και στο μέλλον.
 • Όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει ολοκληρωμένα/ επιτυχώς εργαστήρια των Ε’, ΣΤ’ και Ζ’ εξαμήνων, αυτοί μπορούν να τα παρακολουθήσουν είτε στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, είτε στο αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

 

13. Δεν έχω περάσει το θεωρητικό σκέλος σε ορισμένα μαθήματα του Α’ και του Β’ εξαμήνου. Τι γίνεται τώρα που αυτά τα μαθήματα δεν θα ξαναδιδαχτούν;

 Η παρακολούθηση στο θεωρητικό σκέλος των μαθημάτων δεν είναι υποχρεωτική και οι φοιτητές μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις. Επομένως, τα μαθήματα των Α’ και Β’ εξαμήνων δεν θα διδαχτούν, αλλά οι εξετάσεις στα μαθήματα αυτά θα συνεχίσουν να προσφέρονται για αρκετά χρόνια ακόμη (άγνωστο για πόσα αυτήν την στιγμή).

 

 

Γ. ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ

14. Ποιο πτυχίο θα πάρουν οι φοιτητές εισήχθησαν στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας;

Σύμφωνα με το Άρθρο 11, παράγραφος 2 του Ν. 4610, οι υφιστάμενοι φοιτητές των Τ.Ε.Ι. συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι.

Επομένως, όσοι φοιτητές εισήχθησαν στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας μέχρι και το ακαδ. έτος 2018-2019 θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας και θα τους απονεμηθεί το πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (ΤΕ). Ο φορέας που θα απονείμει το πτυχίο θα είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.

Όσοι φοιτητές ολοκληρώσουν τις σπουδές τους ως το 12ο εξάμηνο έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να αποκτήσουν το πτυχίο Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε., αντί για το πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (ΤΕ). Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στις επόμενες ερωτήσεις.

 

15. Μπορώ να πάρω το πτυχίο Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.;

Σύμφωνα με το Άρθρο 11, παράγραφος 5 του Ν. 4610, οι φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν τη δυνατότητα … με αίτηση που καταθέτουν στη γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την παράγραφο 2, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Επομένως, μπορεί να πάρει κανείς το πτυχίο Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε., εφόσον ολοκληρώσει τις σπουδές του ως το 12ο εξάμηνο.

Η απόκτηση του πτυχίου Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. δεν είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και δεν γίνεται αυτοδίκαια, αλλά μόνο εφόσον οι φοιτητές το επιθυμούν και καταθέσουν τη σχετική αίτηση που προβλέπει ο νόμος 4610. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην ερώτηση 17.

Για την απόκτηση το πτυχίο Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε τέσσερα (4) επιπλέον μαθήματα.  Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην ερώτηση 16.

 

16. Έχω τις προϋποθέσεις και θέλω να πάρω το πτυχίο Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Πότε πρέπει να κάνω την αίτηση;

Σύμφωνα με το Άρθρο 11, παράγραφος 5 του Ν. 4610, η σχετική αίτηση υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα. Ειδικά για τους φοιτητές που έχουν τις προϋποθέσεις κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 4610, δηλαδή ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στην εξεταστική του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2018-2019, η σχετική αίτηση υποβάλλεται έως τις 15.9.2019.

Η σχετική αίτηση είναι δυνατόν να ανακληθεί, εφόσον ο φοιτητής αλλάξει γνώμη, με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής αίτησης.

 

17. Έχω περάσει τα 39 μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας και θέλω να πάρω το πτυχίο Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Ωστόσο, δεν έχω ολοκληρώσει την πτυχιακή και δεν έχω κάνει την πρακτική άσκηση. Πότε πρέπει/ μπορώ να κάνω την σχετική αίτηση;

Αναμένεται νομική γνωμοδότηση

18. Υπάρχουν επιπλέον απαιτήσεις για τη λήψη του πτυχίου Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.;

Ναι, οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε τέσσερα (4) ακόμη μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Τα μαθήματα αυτά θα προσδιοριστούν από τη Συνέλευση του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων πριν την έναρξη του νέου ακαδ. έτους 2019-2020.

 

19. Πότε θα διδαχτούν τα επιπλέον μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.;

Τα τέσσερα επιπλέον μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. θα διδάσκονται από το ακαδ. έτος 2019-2020 και θα επαναλαμβάνονται σε κάθε νέο ακαδ. έτος στο τυπικό εξάμηνο στο οποίο βρίσκονται στο νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

 

20. Πόσο επιπλέον χρόνο εκτιμάτε ότι θα χρειαστώ για να περάσω τα επιπλέον μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.;

Τα τέσσερα επιπλέον μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. θα προσδιοριστούν προσεχώς από τη Συνέλευση του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (πριν την έναρξη του νέου ακαδ. έτους 2019-2020). Αν υποθέσουμε αυτή τη στιγμή ότι θα είναι μαθήματα που διδάσκονται στο χειμερινό και στο εαρινό εξάμηνο, τότε ο ενδιαφερόμενος φοιτητής θα ολοκληρώσει τις επιπλέον υποχρεώσεις του για τη λήψη του πτυχίου Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.  στην εξεταστική του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-2020 το συντομότερο.

 

21. Γιατί πρέπει να περάσω επιπλέον μαθήματα για να πάρω το πτυχίο Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.;

Σύμφωνα με το Άρθρο 11 παράγραφος 5 του Ν. 4610, η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για την αντιστοίχιση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας με τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Η σχετική απόφαση του Τμήματος προβλέπει ότι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να περάσουν τέσσερα επιπλέον μαθήματα για τη λήψη του πτυχίου Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

 

22. Μπορώ να αποκτήσω 2 πτυχία, δηλ. και του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας;

Όχι.  Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5 του Ν. 4610, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που έχουν τις προϋποθέσεις να αποκτήσουν το πτυχίο Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε., έχουν τη δυνατότητα, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την παράγραφο 2, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

 

23. Έχω όλες τις τυπικές προϋποθέσεις να κάνω την αίτηση ώστε να αποκτήσω πτυχίο το Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αλλά αξίζει να το κάνω;

Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από το νόμο 4610 υπό προϋποθέσεις, αλλά δεν επιβάλλεται στους φοιτητές. Αυτό είναι ζήτημα προσωπικής βούλησης του καθενός, αφού κατανοήσει και σταθμίσει όλα τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που συνεπάγεται η απόφασή του.

 

24. Μπορώ να πάρω το πτυχίο Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. απευθείας, δηλαδή χωρίς να πάρω το πτυχίο του Τ.Ε.Ι.;

Όπως αναφέρεται και στην ερώτηση 20, οι φοιτητές θα αποκτήσουν ένα μόνο πτυχίο: είτε του Τ.Ε.Ι., είτε του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Όλοι οι υφιστάμενοι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας θα συνεχίσουν και θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους κανονικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας, και θα λαμβάνουν κανονικά τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων Τεχνολογικής Κατεύθυνσής (ΤΕ). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις 4 και 14.

Στη συνέχεια, αφού ολοκληρώσουν πρώτα τις σπουδές τους σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας, όσοι έχουν τις προϋποθέσεις και το επιθυμούν, μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση ώστε, αντί να πάρουν το πτυχίο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας να αποκτήσουν το πτυχίο Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την απάντηση στην ερώτηση 15.

 

25. Μπορώ να μεταπηδήσω απευθείας στο νέο πρόγραμμα σπουδών Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε., έστω και αν θα έπρεπε να παρακολουθήσω όλα τα μαθήματα από το πρώτο εξάμηνο;

Όχι, αυτό δεν προβλέπεται από το νόμο 4610.

Όλοι οι υφιστάμενοι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας θα συνεχίσουν και θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους κανονικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας, και θα λαμβάνουν κανονικά τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων Τεχνολογικής Κατεύθυνσής (ΤΕ). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις 4 και 5.

 

26. Είναι υποχρεωτική η πτυχιακή και η πρακτική άσκηση για τους φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας;

Ναι, γιατί σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του Ν. 4610, οι φοιτητές των πρώην Τ.Ε.Ι. συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την απάντηση στην ερώτηση 4.

 

27. Είμαι στο 14 εξάμηνο σπουδών, δηλαδή πέρα από το ν+2. Θα μπορέσω να πάρω το πτυχίο Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.;

Ο νόμος 4610 δεν δίνει αυτή τη δυνατότητα. Εσείς θα συνεχίσετε και θα ολοκληρώσετε τις σπουδές σας σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας και θα λάβετε τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών που απονέμει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας.

 

27. Είμαι (ή θα γίνω) πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας. Εγώ θα μπορέσω να πάρω το πτυχίο Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.;

Ο νόμος 4610 δεν έχει σχετική πρόβλεψη. Ενδεχομένως να υπάρξει μελλοντική νομοθετική ρύθμιση που να αφορά τους πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι. και τον τρόπο που μπορούν να αποκτήσουν το αντίστοιχο πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.  

 

28. Αλλάζει κάτι ως προς τη δυνατότητα των πτυχιούχων ΤΕΙ να παρακολουθήσουν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών;

Όχι. Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Πανεπιστημίων και των πρώην Τ.Ε.Ι. διέπονται από το ίδιο θεσμικό πλαίσιο. Επομένως, δεν υπάρχει καμία θεσμική μεταβολή εξαιτίας του νόμου 4610.