"Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος"

Εκ μέρους του  Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος ανακοινώνεται η δημοσίευση της πρόσκλησης στη διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου στις θέσεις     https://www.rc.ihu.edu.gr/?cat=31  (Επιτροπή Ερευνών)και    https://www.ihu.gr/calls/ για το πρόγραμμα "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος".Η προθεσμία κατάθεσης υποψηφιοτήτων λήγει στις 2 Σεπτεμβρίου 2019.   Ο Πρόεδρος του τμήματοςΝικόλαος ΓιοβάνηςΑναπληρωτής Καθηγητής