Ανακοίνωση σχετικά με τη λήψη πτυχίου "Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων""