Δηλώσεις μαθημάτων από φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 8ου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων που περάτωσαν την κανονική φοίτηση (δηλ. βρίσκονται στο 9ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών τους) και συμμετέχουν στις εξετάσεις, να δηλώσουν στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής γραμματείας (e-gram), τα επιπλέον απ΄ αυτά που υπάρχουν στη δήλωσή τους μαθήματα, στα οποία έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις (δηλ. έχουν διδαχθεί σε προηγούμενα εξάμηνα), προκειμένου να καταχωρηθούν οι βαθμολογίες τους.

      Η προθεσμία δήλωσης μαθημάτων θα λήξει στις 30 Ιουνίου 2019.

                                                                Από τη Γραμματεία του Τμήματος