Παράταση Προθεσμίας δηώσεων μαθημάτων

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Τμήματος που δεν έκαναν δήλωση μαθημάτων, ότι μπορούν να δηλώσουν τα μαθήματα που διδάσκονται στο εαρινό εξάμηνο (2ο, 4ο και 6ο) μέχρι και τη Δευτέρα 27 Μαΐου.(Για την εμβόλιμη εξέταση θα βγει νέα ανακοίνωση).                                                               Από τη Γραμματεία