Εξετάσεις των εργαστηρίων ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ των Τμημάτων του κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Οι εξετάσεις των  εργαστηρίων ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ των Τμημάτων του κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:Τμήματα Δευτέρας

  1. τμήμα Τρίτη  04/06/2019  17+00-18+30
  2. τμήμα Τρίτη  04/06/2019  19+00-20+30

Τμήματα Τρίτης1 τμήμα Τρίτη  28/05/2019  17+00-18+302 τμήμα Τρίτη  28/05/2019  19+00-20+30Τμήμα ΠέμπτηςΠέμπτη      30/05/2019   17+00-18+30 Στις  20/5 21/5 & 23/5 2019 θα πραγματοποιηθούν επαναληπτικά μαθήματα για τα αντίστοιχα τμήματα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα                    Σέρρες     15/05/2019