Παράταση Προθεσμίας δηλώσεων μαθημάτων και συγγραμμάτων

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι παρατείνεται η περιόδος δηλώσεων μαθημάτων και συγγραμμάτων μέχρι την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 24 Μαΐου 2019.Από τη Γραμματεία