Εξετάσεις Εργαστηριακών Μαθημάτων που διεξάγονται Δευτέρα και Παρασκευή