ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Δ’ και Ε’ εξαμήνου

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ότι :

(α)  το μάθημα (θεωρία) του Δ’ εξαμήνου «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων Ι» δεν θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 (στο αμφιθέατρο 2 και ώρα 13:15 με 16:00) και

(β)  το μάθημα (θεωρία) του Ε’ εξαμήνου «Διοίκηση Παραγωγής και Λειτουργιών» δεν θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 (στην αίθουσα 102 και ώρα 17:15 με 20:00).

Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν μετά από συνεννόηση του διδάσκοντα με τους φοιτητές.

Από τη Γραμματεία