ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

Οι φοιτητές που παρακολούθησαν το 17o Ειδικό Συνέδριο της Ε.Ε.Ε.Ε. και 13η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων  "Πολυκριτήρια Λήψη Αποφάσεων στον Πρωτογενή και Δευτερογενή Τομέα" μπρορούν να περάσουν  και να παραλάβουν την βεβαίωση παρακολούθησης απο το γραφείο της κ. Καρακίτσιου τις κάτωθι μέρες και ώρες

  • Δευτέρα 15/4/2019, 12:00-16:00
  • Τρίτη 16/4/2019, 10:30-13:30