Αναβολή διδασκαλίας του μαθήματος "Αγγλικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων""

Την Τετάρτη 20.03.2019 δε θα διεξαχθεί η διδασκαλία του μαθήματος "Αγγλικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων". Η αναπλήρωση θα γίνει μετά από συνεννόηση με τη διδάσκουσα.Από τη Γραμματεία