Απουσία Ν. Καρανάσιου

Ο επίκουρος καθηγητής Νικόλαος Καρανάσιος θα απουσιάσει την Τετάρτη και Πέμπτη (6 & 7 Μαρτίου) δεν θα δέχεται φοιτητές εξαιτίας απουσίας του για προσωπικούς λόγους.Πάντως, θα είναι διαθέσιμος για συνεργασια με τους φοιτητές, ιδίως για την Πρακτική Άσκηση, την Παρασκευή 8/3/2019 από 08:00 μέχρι 11:00Καρανάσιος