Εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων που δεν έκαναν δήλωση μαθημάτων να δηλώσουν τα μαθήματα στις εξετάσεις των οποίων συμμετείχαν προκειμένου να καταχωρηθούν οι βαθμολογίες τους.

      Η προθεσμία δήλωσης μαθημάτων θα λήξει στις  10 Φεβρουαρίου  2019.

                                                                Από τη Γραμματεία του Τμήματος