Εργαστήριο Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολούθησαν το μάθημα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (εργαστήριο) να αποστείλουν την 3η εργασία

για το Τμήμα της Τετάρτης (15:00-17:00) στην κ. Βράνα  (vrana.vasiliki@gmail.com)

για το τμήμα της Πέμπτης (16:00 -18:00) στον κ. Καραβασίλη (karavasilis.ioannis@gmail.com)

μέχρι την Κυριακή 20/1/2019.