Αναστολή λειτουργίας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας την Παρασκευή 11-1-2019

Λόγω μεγάλου όγκου χιονιού και πάγου στο campus το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αναστέλλει τη λειτουργία του την Παρασκευή 11-1-2019

 

http://teiser.gr/index.php?id=5307