Ανακοίνωση μαθήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

1η ανακοίνωση
 
Σήμερα 9/1/2019 δεν θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο 12:00 - 14:00 του μαθήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.

Το μάθημα θα αναπληρωθεί την Τετάρτη 16/1/2019 οπότε και θα πραγματοποιηθεί το επαναληπτικό μάθημα (12.00 - 13:00) και στη συνέχεια η εξέταση του εργαστηρίου (13.00 - 14:00).

2η ανακοίνωση
 
Σήμερα 9/1/2019 δεν θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο 15:00 - 17:00 του μαθήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.

Το μάθημα θα αναπληρωθεί την Τετάρτη 16/1/2019 οπότε και θα πραγματοποιηθεί το επαναληπτικό μάθημα (15.00 - 16:00) και στη συνέχεια η εξέταση του εργαστηρίου (16.00 - 17:00).

Ο Διδάσκων

Κ. Ευάγγελος Κεχρής.