Δηλώσεις φοιτητών που βρίσκονται στο 9ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών τους