Αναβολή εργαστηριακών μαθημάτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ με τον κ. Κεχρή Ευάγγελο την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου

Ανακοινώνεται ότι τα εργαστήρια  του μαθήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ με διδάσκοντα τον κ. Κεχρή Ευάγγελο την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου στις 12.00 - 14.00 και 15.00 - 17.00 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε συνεδριάσεις εκλεκτορικών σωμάτων.