Ανακοίνωση για το μάθημα «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων ΙΙ»

Ανακοινώνεται ότι οι παραδόσεις του μαθήματος του Ε’ εξαμήνου «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων ΙΙ» της Δευτέρας 10 Δεκεμβρίου 2018 και της Δευτέρας 17 Δεκεμβρίου 2018 (στην αίθουσα 102 και ώρα 12:15 με 15:00), δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.