Αναβολή μαθημάτων Τετάρτης 21-11-2018 και ώρες απο τις 13:00 - 18:00 λόγω του Σεμιναρίου της Google.

Αναβάλλονται τα μαθήματα της Τετάρτης 21-11-2018 και ώρες απο τις 13:00 μέχρι 18:00 λόγω του Σεμιναρίου της Google.