Αναβολή Μαθήματος «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων ΙΙ»

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος, ότι το μάθημα (θεωρία) του Ε’ εξαμήνου «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων ΙΙ» δεν θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2018 (στην αίθουσα 102 και ώρα 12:15 με 15:00), λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε συνεδριάσεις εκλεκτορικών σωμάτων. Το μάθημα θα αναπληρωθεί μετά από συνεννόηση του διδάσκοντα με τους φοιτητές.