Ανακοίνωση αναβολής μαθημάτων του καθηγητή Νικολάου Γιοβάνη

    Το  μάθημα  Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θ) που είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στις 30-10-2018 στο αμφιθέατρο 4 και ώρα 13.00-15.00 και το  μάθημα Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Θ) που είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί ίδια μέρα και ώρα 15.00-17.00  στην αίθουσα 102 αναβάλλονται  λόγω κωλύματος . Η αντικατάσταση των συγκεκριμένων εισηγήσεων θα ορισθεί με νέα ανακοίνωση.