Ανακοίνωση αλλαγής ώρας και ημέρας στο μάθημα Διοίκηση ΜΜΕ (ΑΠ).Διδάσκων Νίκος Γιοβάνης

Το  μάθημα Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΑΠ) που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιείται  στην αίθουσα 102 κάθε Τετάρτη και ώρα 15.00-17.00 θα πραγματοποιείται εφεξής στο αμφιθέατρο 4 κάθε Δευτέρα και ώρα 15.00-17.00 .