Ανακοίνωση εργαστήριου Πληροφοριακα Συστήματα, Τετάρτης 15:00 - 17:00 (Με την κ. Βράνα)

Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστήριο Πληροφοριακα Συστήματα, Τετάρτη 15:00 - 17:00 με την κ.Βράνα να προσέλθουν την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου την ίδια ώρα στο εργαστήριο 15 με τον κ. Κεχρή.