Αναβολή μαθήματος Χρηματοοικονομικής (Πέμπτη 11 Οκτωβρίου και ώρα 15:00-18:00)

Η διδασκαλία του μαθήματος "Χρηματοοικονομικής " του Γ΄ εξαμήνου δεν θα διεξαχθεί την Πέμπτη  11 Οκτωβρίου και ώρα 15:00-18:00 και η αναπλήρωση θα γίνει μετά από συνεννόηση με το διδάσκοντα.

Ο καθηγητής του μαθήματος: Παντελίδης Παναγιώτης.