Αναβολή διδασκαλίας του μαθήματος "Ελεγκτική"

Η διδασκαλία του μαθήματος "Ελεγκτική" του Ε΄ εξαμήνου δεν θα διεξαχθεί την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου και Δευτέρα 15 Οκτωβρίου και η αναπλήρωση θα γίνει μετά από συνεννόηση με το διδάσκοντα. Από τη Γραμματεία